Üye Ol     Üye Girişi

Anasayfa » İçerik » Atasözleri » A harfi ile başlayan atasözleri

A harfi ile başlayan atasözleri 

 • Abanın kadri, yağmurda bilinir.

 • Abdestsiz sofuya namaz dayanmaz.

 • Acele giden ecele gider.

 • Acele işe, şeytan karışır.

 • Acele yürüyen yolda kalır.

 • Acemi katır kapı önünde yük indirir.

 • Acemi marangozun talaşı tahtasından çok olur.

 • Acemi nalbant gibi kâh nalına vurur, kâh mıhına.

 • Acı acıyı bastırır, su sancıyı.

 • Acı patlıcanı kırağı çalmaz.

 • Acı söz insanı dininden çıkarır.

 • Acıkan doymam, susayan kanmam sanır.

 • Acıkan yanağından, susayan dudağından belli olur.

 • Acındırırsan arsız, acıktırırsan hırsız olur.

 • Aç ayı oynamaz.

 • Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız edersin.

 • Aç gözünü, açarlar gözünü.

 • Aç koyma hırsız olur, çok söyleme yüzsüz olur, çok değme arsız olur.

 • Aç koynunda azık durmaz.

 • Aç köpek fırın delermiş.

 • Aç köpek fırın yıkar.

 • Aç kurt insana saldırır.

 • Aç tavuk rüyasında kendini darı ambarında görürmüş.

 • Aç tokun halinden anlamaz.

 • Aça dokuz yorgan örtmüşler, yine uyuyamamış.

 • Açık yaraya kurt düşmez.

 • Açın imanı olmaz.

 • Açın karnı doyar gözü doymaz.

 • Açlık ile tokluğun arası bir dilim ekmek.

 • Adam adamdır olmasa da pulu, eşek eşektir olmasa da çulu.

 • Adam eşeğinden, kadın döşeğinden belli olur.

 • Adam olana bir söz yeter.

 • Adam sandık eşeği altına serdik döşeği.

 • Adamak kolay, ödemek güçtür.

 • Adamakla mal tükenmez.

 • Adamın iyisi iş başında belli olur.

 • Adı çıkacağına canı çıksın.

 • Adı çıkmış doksana, hiç inmez seksene.

 • Ağa malı deniz yemeyen domuz.

 • Ağaca balta vurmuşlar "sapı bedenimde" demiş.

 • Ağaca beşikten mezara kadar muhtacız.

 • Ağaca çıkan keçinin dama çıkan oğlağı olur.

 • Ağaca çıkan keçinin doğurduğu oğlak dala bakarmış.

 • Ağaca dayanma çürür, insana dayanma ölür.

 • Ağacı kurt, insanı dert bitirir.

 • Ağaç kökünden yıkılır.

 • Ağaç ne kadar meyve verirse, dalı o kadar yere eğilir.

 • Ağaç ne kadar uzarsa uzasın göğe değmez.

 • Ağaç ne kadar yüksek olsa da yaprakları yere düşer.

 • Ağaç yaşken eğilir.

 • Ağaçlı köyü su basmaz.

 • Ağaçsız memleket duvaksız geline benzer.

 • Ağaçtan maşa, aptaldan paşa olmaz.

 • Ağaran baş, ağlayan göz gizlenmez.

 • Ağır baş iyidir, yenlik olsa uçar.

 • Ağır git ki yol alasın.

 • Ağır kazan geç kaynar.

 • Ağır otur, batman götür.

 • Ağır taş batman döver.

 • Ağız yemeyince yüz utanmaz.

 • Ağlama ölü için, ağla deli için.

 • Ağlamayan çocuğa meme vermezler.

 • Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar.

 • Ağlayanın malı gülene hayır gelmez.

 • Ağrısız baş mezarda gerek.

 • Ağustos ayında beyni kaynayanın, zemheride kazanı kaynar.

 • Ağustosta beynin kaynasın, kışın da tencere kaynasın.

 • Ağzı açık ayran delisi.

 • Ağzından bal akıyor.

 • Ah alan onmaz, ah yerde kalmaz.

 • Ah alan onmaz.

 • Ahmak misafir, ev sahibini ağırlar.

 • Ak akçe kara gün içindir.

 • Ak gün ağartır‚ kara gün karartır.

 • Ak ile kara dere kenarında belli olur.

 • Ak koyunun kara kuzusu da olur.

 • Ak köpeğe koyun diye sarılma.

 • Akan su yosun tutmaz.

 • Akan su, pis tutmaz.

 • Akçe bulsam, çıkı yok.

 • Akıl akıldan üstündür.

 • Akıl para ile satılmaz.

 • Akıl yaşta değil baştadır.

 • Akıl yiğide sermayedir.

 • Akılı olmayana neylesin sakal, kayışı tarladan götürür çakal.

 • Akıllı düşünene kadar, deli oğlunu evermiş, torunu olmuş.

 • Akıllı evladın var, neylersin mali, akılsız evladın var neylersin mali?

 • Akıllı olan katar katar yer, akılsız olan satar satar yer.

 • Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.

 • Akılsız başın zahmetini ayaklar çeker.

 • Akılsız baştan sefil taban ne çeker.

 • Akılsız köpeği yol kocatır.

 • Akılsızın şaşkını beyaz giyer kış günü.

 • Akıntıya kürek çekme, kurak yere ekin ekme.

 • Akrabanın akrabaya akrep etmez ettiğini.

 • Akranıyla konuşmayanın sesi, semadan gelir.

 • Akşam gelen misafirin, yiyeceği bulgur sıkısı, yatacağı ahır sekisi.

 • Akşamın hayrından sabahın şerri iyidir.

 • Al elmaya taş atan çok olur.

 • Al malın iyisini çekme kaygısını.

 • Al yakışırken, el bakışırken.

 • Alacağın bir iğne, çeliğin okkasını orantıya vurursun.

 • Alçak tavuk kendini ferik gösterir.

 • Alışmış kudurmuştan beterdir.

 • Alim unutmuş, kalem unutmamış.

 • Allah aptala eşeğini kaybettirir, sonra buldurup sevindirir(miş).

 • Allah dağına göre kar yağdırır.

 • Allah şaşırttı mı, dayıya hala dedirtirmiş.

 • Allı yelek, pullu yelek, canfes neye gerek?

 • Alma el kızının ahını, gökten indirir şahini.

 • Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste.

 • Alma mazlumun ahını, gökten indirir şahını

 • Almadan vermek Allah'a mahsustur.

 • Almak kolay ödemek zordur.

 • Altın anahtar, her kapıyı açar.

 • Altın eşik, ağaç eşiğe muhtaçtır.

 • Altın kılıç demir kapıyı açar.

 • Altın yere düşmeyle değer kaybetmez.

 • Altının değerini sarraf bilir.

 • Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz.

 • Anan gibi saç büyüteceğine, baban gibi bıyık büyüt.

 • Anan turp, baban şalgam, sen içinde gülbe şeker.

 • Ananın bastığı yavru incinmez.

 • Ananın bastığı yerde yavru ölmez.

 • Anasına bak kızını al, astarına bak bezini al.

 • Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.

 • Aptalın karnı doyunca gözü yolda olur.

 • Ar gözden, kar yüzden anlaşılır.

 • Ar namus tertemiz.

 • Arap eli öpmek, dudak karartmaz.

 • Arap eli öpmeyle dudak kara olmaz.

 • Arayan belasını da devasını da bulur.

 • Arayan bulur, inleyen ölür.

 • Arife günü yalan söyleyenin, bayram günü yüzü kara çıkar.

 • Arı bal yapacak çiçeği bilir.

 • Arı kahrını çekmeyen balın kadrini ne bilir.

 • Arı satmış namusu tellala vermiş.

 • Arkadaş dediğinin gölgesinde suç işlenir.

 • Arkadaşını söyle ki, sana kim olduğunu söyleyeyim.

 • Arkadaşlık pazara kadar değil mezara kadardır.

 • Arkalı it kurdu boğar.

 • Armudu sapıyla, üzümü çöpüyle, pekmezi küpüyle.

 • Arpa eken darı biçmez.

 • Arpa ekinde buğday bekleme.

 • Asıl azmaz, bal kokmaz, kokarsa yağ kokar, onun da aslı ayrandır.

 • Aslan yattığı yerden belli olur.

 • Aslı neyse nesli odur.

 • Aslına çekmeyen haramzadedir.

 • Aslında olan tırnağına getirir.

 • Aslını inkâr eden haramzadedir.

 • Aslını inkâr edenin nesli gevşek olur.

 • Aş kaşık ile, iş keşik ile.

 • Aş sabahın iş sabahın.

 • Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık.

 • Aşk olmayınca meşk olmaz.

 • At alırsan yazın, deve alırsan güzün, avrat alırsan gezin ha gezin.

 • At binenin kılıç kuşananındır.

 • At ile avrat yiğidin ikbalindendir.

 • At karnından yiğit burnundan bellidir.

 • At olacak tay yürüyüşünden belli olur.

 • At ölür de, itler bayram eder.

 • At ölür meydan kalır, yiğit ölür nam kalır.

 • At sahibinin altında kişner.

 • At ver hasım ol, kız ver hısım ol.

 • At yedi günde, it yediği günde dirilir.

 • At, sahibine göre kişner.

 • Ata binmek bir ayıp, inmek iki ayıp.

 • Ata et, ite ot verilmez.

 • Ata sözü tutmayan, uluya uluya kalır.

 • Ateş düştüğü yeri yakar.

 • Ateş ile barut bir arada olmaz.

 • Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.

 • Atı alan Üsküdar'ı geçti.

 • Atılan ok geri dönmez.

 • Atımın anlı sakar, lakabını ele takar.

 • Atın iyisi arkadan gelmez.

 • Atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler.

 • Atın ölümü arpadan olsun.

 • Atlar tepişirken arada eşekler ezilir.

 • Atlı, itli sığmış, bir çocuk sığmamış.

 • Attan düşen kaba döşek, eşekten düşen kazma kürek.

 • Attan düşen ölmez, eşekten düşen ölür.

 • Attan indi eşeğe bindi.

 • Avradı er zapt etmez, ar zapt eder.

 • Avrat var ev yapar, avrat var ev yıkar.

 • Ay bozmaz, süt kokmaz. Kokarsa ayran kokar, çünkü aslı süttür.

 • Ayağa değmedik taş, başa gelmedik iş olmaz.

 • Ayağın sığmayacağı yere baş sokulmaz.

 • Ayağını yorganına göre uzat.

 • Aydan gelen halı üstüne, günde gelen kül üstüne.

 • Ayranım ekşidir diyen olmaz.

 • Az kazanan çok kazanır,çok kazanan hiç kazanır.

 • Az menfaat çok zarara mal olur.

 • Az sabırda, çok keramet vardır.

 • Az tamah, çok ziyan getirir.

 • Az veren candan, çok veren maldan verir.

 • Az yaşa, uz yaşa, akıbet gelecek başa.

 • Azan mevlasını da bulur, belasını da.

 • Azı bilmeyen çoğu hiç bilmez.

 • Azıcık aşım, kaygısız başım.

 • Azıksız yola çıkanın, iki gözü el torbasında olur.

 • Azmış, kudurmuştan beterdir.

 Yorumlar      Yorum Yaz
 •  
 • Henüz yorum eklenmemiş. Bu içeriğe yorum yapan ilk siz olun.

Bu Konu İle İlgili Diğer Sayfalar

Çok Oynanan Oyunlar


 Tüm oyunlar

Telif Hakkı © 2006 - 2016

DOSYA İNDİR

Ders Sunuları

Ders Notları

Tüm Dosyalar

Dosya Yükle

EĞİTİM KAYNAKLARI

Öğretmenlik Mesleği

Belirli Gün ve Haftalar

Ölçme Değerlendirme

Sosyal Kulüpler

BİLGİ KÖŞESİ

Atatürk Köşesi

Atasözleri

Bilmeceler

İcatlar ve Keşifler

BAŞLIKLAR

Videolar

Oyun Köşesi

Özel Ders İlanları

İlan Ver

SİTE İŞLEMLERİ

Hakkımızda

Yeni Üyelik

Üye Girişi

İletişim

Sitede paylaşılan dosyaların hukuki sorumlulukları, dosyaları yükleyen kullanıcılara aittir.